ČRNA NA KOROŠKEM
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmKurnik Rajmond Koprivna 43  82 38 311     
Modrej Tomaž Javorje 18  82 38 011  031 538 582   
Stopar Franc Javorje 27  82 38 263     
Sušnik Miran Javorje 12       

DRAVOGRAD
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmCehner Maks Černeče 136  87 83 851     
Duler Rajko Gorče 2  87 89 787     
Lesjak Ferdinand Tribej 2  87 83 709     
Mori Pavel Kozji vrh 4       
Plazovnik Jure Dobrova 4       
Plešivčnik Dušan Libeliče 16       
Rotovnik Avguštin Bukovje 6       
Weichcler Branko Ojstrica 24       

KOTLJE
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmBricman Uroš Podgora 34       
Gorenšek Matej Podgora 35       
Jamnik Maksimiljan Podgora 2b       

MEŽICA
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmLadinek Marko Plat 11       
Petrič Branko Plat 14  82 31 139     
Pratnerkar Jože Onkraj 6  82 77 430     
Školnik Ivan Lom 18  82 35 188     
Štern Štefan Plat 10  82 31 339     

MISLINJA
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmBritovšek Danilo Završe 93  88 55 434     
Jovan David Tolsti vrh 52       
Urbancl Jože Straže 86  88 57 460     

PODGORJE
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmAndrejc Vinko Podgorje 158       
Goličnik Alojz Sp. Razbor 25       
Kačič Bogomir Podgorje 8    041 652 904   
Knez Drago Z. Razbor 26    041 885 900   
Mori Rupert Sv. Duh 7       
Paradiž Milan Raduše 6  88 58 112     
Perše Ciril Podgorje 146  88 59 019     
Perše Zdravko Podgorje 89       
Rošer Franc Podgorje 145  88 59 016  041 655 077   
Rožanc Boštjan Graška gora 18  88 58 283     
Smonkar Marjan Graška gora 6  88 58 280     
Šumah Anton Sp. Razbor 53       

PREVALJE
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmGodec Roman Kot 13  82 33 122     
Gradišnik Robi Lokovica 4  82 31 416     
Kert Stanko Jamnica 11       
Močilnik Marko Lokovica 12  82 31 032     
Osojnik Oto Na fari 33  82 40 300     
Pačnik Zdravko Jamnica 2  82 31 697     
Plešivčnik Alojz Podkraj 19  82 32 129     
Ploder Damjan Beljšak 1       
Žaže Jakob Leše 136  82 31 127     

RAVNE NA KOROŠKEM
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmČas Jože Tolsti vrh 12       
Hodopisk Anton Preški vrh 18  82 23 345  031 682 493   
Kotnik Ivan Brdinje 6a       
Lasnik Anton Brdinje 37  82 22 905     
Lesjak Alojz Zeleni breg 22       

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmKonečnik Harald Selovec 9       
Navršnik Anton Otiški vrh 38       
Rotovnik Hinko Otiški vrh 67  87 85 347     

SLOVENJ GRADEC
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmČuješ Ivan Stari trg 263  88 44 815     
Hovnik Ivan Sele- del 42       
Hovnik Maks Sele 27  88 23 022     
Jamnik Viktor Vrhe 69  88 44 809     
Jeromel Jožica Pameče 259       
Ješovnik Anton Stari trg 208  88 44 005  041 324 940   
Ješovnik Marjan Sp. Razbor 2   88 59 026  041 900 922   
Klančnik Klavdija Gmajna 42       
Rubin Vinko Pameče 219  88 43 832     
Škorjanc Janez Pameče 252       

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmČas Jože Turiška vas 1  88 21 172     
Cokan Ivan Šmartno 102  88 53 081  041 864 120   
Gams Franc Šmartno 10  88 53 015     
Glasenčnik Franc Tomaška vas 32  88 53 327     
Hace Zoran Šmartno 8  88 53 698     
Jeromel Romana Šmartno 99  88 53 508  041 520 865   
Lužnik Igor Šmartno 220  88 44 621     
Pačnik Boris Misl. Dobrava 77       
Vovk Hieronim Šmartno 9  88 53 134     

TRBONJE
Priimek in ime


Naslov


Telefon


GsmBrajnik Vinko Sv. Danijel 29    041 977 212   
Lužnik Mirko Trbonje 23  87 88 417     
Uršnik Drago Sv. Danijel 27       
 
 
© sk-koroška 2012  oblikovanje www.28vitamin.com & izvedba www.vegatop.si